Krisen inom naturvetenskap och matematik

Skriftlig fråga 2013/14:330 av Persson, Peter (S)

Persson, Peter (S)

den 20 januari

Fråga

2013/14:330 Krisen inom naturvetenskap och matematik

av Peter Persson (S)

till utbildningsminister Jan Björklund (FP)

I ett upprop i landets största morgontidning nyligen tar ett antal företrädare för Kungliga Vetenskapsakademien upp en aspekt på den svenska krisen inom naturvetenskap och matematik. Forskarsamhället påtalar den svaga rekryteringen av lärare inom matematik, naturvetenskap och teknik samt ser med bestörtning att det hösten 2013 fanns mycket få förstahandssökande till landets lärarutbildningar för grundskolans högstadium i dessa ämnen. I ämnet kemi var det tolv sökande, i teknik 16 och i fysik 20. Våren 2014 finns det till biologi tre och till matematik 24 förstahandssökande till lärare i grundskolans högstadium. Antalet förstahandssökande är inte avgörande för hur många som kommer att läsa programmen men ger en god bild av utbildningarnas attraktivitet. I flera ämnen är det så få sökande att det inte kommer att ges några kurser, nämligen kemi, teknik och fysik, och därtill varken i franska eller i tyska, skriver uppropets undertecknare. De fortsätter: Tillsammans med de andra problem som redan finns för dessa ämnen framstår situationen som i det närmaste katastrofal. Omfattande åtgärder måste till för att Sverige ska kunna leva vidare som en kunskapsnation med kompetens för teknisk och industriell utveckling och naturvetenskapligt grundad samhällsbyggnad.

Lärarnas Riksförbund befarar att kemi, fysik och teknik kommer att utrotas från den svenska skolan om inte krafttag tas nu, inte minst eftersom omfattande pensionsavgångar väntar. Dessa ämnen ger inte bara nödvändiga redskap åt våra framtida ingenjörer och forskare. De är också en viktig del av vårt kulturarv och centrala för att förstå den moderna världsbilden.

Jag har följande fråga:

Genom vilka åtgärder och initiativ vill ministern stärka naturvetenskap, matematik och teknik i den svenska skolan?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2014-01-20 Anmäld: 2014-01-21 Besvarad: 2014-01-28 Svar anmält: 2014-01-29
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2014-01-28)