Kriminella gäng som tvingar unga att begå brott

Skriftlig fråga 2020/21:1032 av Ellen Juntti (M)

Ellen Juntti (M)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

I justitieutskottet pågår beredning av regeringens förslag om tidsgränser för häktning. Regeringens förslag är en tidsgräns för vuxna på sex månader och en gräns på tre månader för unga under 18 år. Gränserna skulle få överskridas vid synnerlig vikt. Vi moderater vill inte ha några tidsgränser alls.

Regeringens förslag har varit ute på remiss. Flera av remissinstanserna, bland annat Åklagarmyndigheten, Polismyndigheten, Kriminalvården och Advokatsamfundet, påtalade att det fanns ökad risk för att unga skulle tvingas att begå brott för äldre kriminellas räkning eller att ta på sig skulden för brott de inte begått. Anledningen till detta skulle vara att unga får kortare häktningstid. De får ju även straffrabatt då de är under 21 år.

Justitieutskottet ansåg att sex månader för vuxna var för kort tid och föreslog nio månader i stället. Förslaget avstyrktes av Lagrådet. Justitieutskottet bestämde då att någon tidsgräns för vuxna inte skulle införas men att tidsgränsen på tre månader skulle gälla för unga under 18 år.

Vi moderater anser att detta ytterligare ökar incitamenten för äldre kriminella att tvinga unga till kriminalitet. Den 14 december 2020 publicerades en artikel där det framkom att Ekot intervjuat underrättelsechefer i landets sju polisregioner för att få en bild av rekryteringen av unga till kriminella gäng.

Resultatet är upprörande. I sex av sju polisregioner finns tolvåriga barn som begår brott för kriminella gäng. Barnen används till narkotikaförsäljning, transporter av vapen med mera. I Stockholm och Göteborg uppger polisen att det rör sig om hundratals barn som utför handlingar för kriminella gäng.

Fyra av underrättelsecheferna anser att rekryteringen av barn har ökat de senaste åren och att barnen blir allt yngre. En kommunpolis i Fittja säger att barnen växer in i gängen. De rekryteras redan vid 10–12 års ålder och börjar få större uppdrag i 15-årsåldern.

Redan när regeringen föreslog sex månader för vuxna och tre månaders tidsgräns för unga ansåg flera remissinstanser att denna skillnad skulle öka incitamenten för äldre kriminella att tvinga unga till kriminalitet. Incitamenten har ökat ytterligare nu när justitieutskottet beslutat att ingen tidsgräns ska införas för vuxna.

Med anledning av detta vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

 

Anser ministern att ovannämnda skillnad ökar risken för att unga ska tvingas in i kriminalitet och, om svaret är ja, vilka åtgärder avser ministern att vidta?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2020-12-15 Överlämnad: 2020-12-16 Anmäld: 2020-12-17 Sista svarsdatum: 2020-12-30 Svarsdatum: 2021-01-15

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga