Kravrutiner hos Försäkringskassan

Skriftlig fråga 2007/08:1053 av Axelsson, Lennart (s)

Axelsson, Lennart (s)

den 9 april

Fråga

2007/08:1053 Kravrutiner hos Försäkringskassan

av Lennart Axelsson (s)

till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson (m)

En man i Nora har hamnat i kronofogdens register efter att ha missat att betala in en skuld till Försäkringskassan på sammanlagt 8 kronor. Mannen var arbetslös i början av 90-talet och drog då på sig en underhållsskuld. Från årsskiftet fick han en avbetalningsplan på den gamla skulden. Han ska betala 1 704 kronor varje månad. Av misstag betalade han bara 1 700. När nästa faktura kom uppmärksammade han inte att han hade en restskuld på 4 kronor utan kopierade bara den gamla inbetalningstalongen och det var då som hela apparaten satte i gång. Enligt Försäkringskassan har hans kravärende följt rutinerna. Han har begått ett fel och då slår systemet obönhörligt till oavsett storlek på skulden. Marsräkningen är nu betald och även de 8 kronorna men det hjälper inte. Ärendet ligger nu hos kronofogden och kravet är att hela skulden på 36 000 ska betalas. Det är naturligtvis orimligt när vi bygger upp system som inte ger något utrymme för mänskligt hänsynstagande. Det borde vara enkelt att bygga in något varningssystem som slår larm när det handlar om krav på den nivån och att i alla fall separata påminnelser går ut innan ärendet går vidare till kronofogden.

Min fråga till statsrådet Cristina Husmark Persson är om hon är beredd att ta något initiativ för att se till så att Försäkringskassans automatiska kravrutiner inte drabbar människor på detta sätt.

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2008-04-09 Anmäld: 2008-04-09 Besvarad: 2008-04-16 Svar anmält: 2008-04-16

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-04-16)