Krav på vattenfelsbrytare

Skriftlig fråga 2020/21:181 av Lars Mejern Larsson (S)

Lars Mejern Larsson (S)

till Statsrådet Per Bolund (MP)

 

Varje år inträffar vattenskador som kräver renoveringar för miljardbelopp. Stora mängder material blir obrukbart. Vattenskador är besvärliga, kostsamma och leder ofta till mögel. I Sverige ersätter försäkringsbolagen ca 90 000 vattenskador varje år. Så har det varit de senaste 30 åren. Den totala kostnaden för vattenskador är betydligt större än kostnaderna för brandskador eller inbrott och stöld.

För någon vecka sedan träffade jag en medborgare i Karlstad vars vän haft brott på fjärrvärmeingången vilket resulterade i vattenskador med uppbrutna golv. Detta fick honom att införskaffa sig en vattenfelsbrytare. En positiv utveckling är att olika former av sensorer kan installeras för att upptäcka läckor tidigt. Många vattenskador skulle kunna förhindras med en vattenfelsbrytare som upptäcker vattenläckage i tid i kök, badrum, källare och tvättstuga. Vattenfelsbrytaren upptäcker allt från droppläckage till stora flödesläckage, som brustna ledningar.

I dag finns lagstadgade krav på säkerhetssystem när det gäller el och brand men inte på system som varnar för läckage. Dessvärre struntar många i att ha skydd mot vattenskador. Precis som kravet på brandvarnare borde det också finnas krav på vattenfelsbrytare.

År 2010 införde vårt grannland Norge krav på vattenfelsbrytare på all nyproduktion och ombyggnad. Det är något som även Sverige borde göra. Vattenskador medför betydande samhälleliga kostnader, vilket är ett tydligt skäl till att vidare utveckla vår lagstiftning. Vattenfelsbrytare är både effektiva och ger en trygghet. Det är viktigt att svensk lagstiftning ställer krav för att motverka vattenskador i hushåll. Den effektivaste lösningen, både ur ett tekniskt och ekonomiskt perspektiv, är att installera en vattenfelsbrytare i alla bostäder.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Per Bolund:

 

Avser statsrådet att i lagstiftning införa krav på vattenfelsbrytare som skulle förhindra vattenskador?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2020-10-08 Överlämnad: 2020-10-09 Anmäld: 2020-10-13 Svarsdatum: 2020-10-21 Sista svarsdatum: 2020-10-21

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga