Krav på kassaregister hos utländska företag

Skriftlig fråga 2013/14:80 av Alfsson, Thoralf (SD)

Alfsson, Thoralf (SD)

den 25 oktober

Fråga

2013/14:80 Krav på kassaregister hos utländska företag

av Thoralf Alfsson (SD)

till finansminister Anders Borg (M)

I skatteutskottets betänkande 2012/13:SkU32 Förbättrad konkurrens på lika villkor i kontantbranschen beslutades att slopa det generella undantaget från skyldigheten att använda kassaregister för torg- och marknadshandeln. Regeringen ansåg dock att det saknades tillräckligt beredningsunderlag för att införa kravet även för utländska näringsidkare som är befriade från skattskyldighet enligt inkomstskattelagen. Men regeringen avsåg dock att ge Skatteverket i uppdrag att utreda frågan vidare.

Genom beslutet i kammaren den 23 maj 2013 riktade dock riksdagen ett tillkännagivande till regeringen att kravet om kassaregister även ska gälla för utländska näringsidkare som saknar fast driftsställe i Sverige.

Den 22 oktober besökte Skatteverkets generaldirektör Ingemar Hansson skatteutskottet, och jag ställde då frågan om Skatteverket fått något nytt uppdrag från regeringen att utreda frågan vidare. Men så var inte fallet!

Jag har följande fråga:

När kommer finansministern att ge Skatteverket i uppdrag att utreda frågan vidare för att även utländska näringsidkare som saknar fast driftsställe i Sverige ska omfattas av kravet på kassaregister, och när kan vi förvänta oss en förändrad lagstiftning enligt riksdagens tillkännagivande?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2013-10-25 Anmäld: 2013-10-25 Svar anmält: 2013-11-04 Besvarad: 2013-11-04

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2013-11-04)