Kostnadseffektiv miljöpolitik

Skriftlig fråga 2009/10:522 av Kjellberg, Bertil (m)

Kjellberg, Bertil (m)

den 15 februari

Fråga

2009/10:522 Kostnadseffektiv miljöpolitik

av Bertil Kjellberg (m)

till miljöminister Andreas Carlgren (c)

Det är bra att IMO har tagit tag i svavelproblematiken. IMO antog i oktober 2008 skärpta gränsvärden för svavel i marint bränsle. De nya reglerna innebär att gränsvärdet för svavel i Östersjön, Nordsjön och Engelska kanalen sänks från 1,5 procent i dag till 0,1 viktprocent år 2015 och från dagens 4,5 procent globalt till 0,5 viktprocent senast år 2025.

Regeringen deltog i IMO-förhandlingarna som föregick beslutet men utan att göra en konsekvensanalys, den kom först i efterhand och utfördes av Sjöfartsverket. Skärpta gränsvärden kan skada konkurrenskraften för svenska företag som tävlar på en global marknad. En av de branscher som kommer att drabbas hårdast är skogsindustrin. Bara för Ortvikens Pappersbruk i Sundsvall medför det en kostnadsökning med ca 150 miljoner per år i ökade transportkostnader.

Det råder ingen tvekan om att det är nödvändigt att få ned svavelnivån. Men dessa regler har bejakats av regeringen och införs av miljöskäl, trots att en analys av den sammantagna samhällsekonomiska kostnaden eller miljönyttan saknas.

Min fråga till miljöministern är därför:

Om transporter går från fartyg till lastbil i stället med ökade koldioxidutsläpp och fler lastbilstransporter som följd, hur ser miljöministern till att miljövinsterna inte går förlorade?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2010-02-15 Anmäld: 2010-02-16 Besvarad: 2010-02-24 Svar anmält: 2010-03-01
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2010-02-24)