Körkort för vattenskotrar

Skriftlig fråga 2018/19:725 av Jens Holm (V)

Jens Holm (V)

till Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

 

Varje år inträffar ett stort antal allvarliga olyckor orsakade av vattenskotrar och andra snabba vattenfarkoster. Vattenskotrar, med en motorkapacitet som en medelstor bil, kan framföras på mycket grunda vatten och utgör därmed ofta ett hot mot människor som simmar och badar. Även djurlivet störs av vattenskotrar. Därför är det välkommet med regeringens krav på en åldersgräns från 15 år, även om åldern är för lågt satt. Men regeringens åldersgräns är en missad möjlighet att verkligen få bättre ordning och säkerhet på sjön, nämligen krav på förarbevis för vattenskoter och andra snabbgående vattenfarkoster. Förarbevis för vattenskotrar har utretts och föreslagits ett flertal gånger. både av Havs- och vattenmyndigheten (HaV), riksdagen och faktiskt av regeringen själv i departementspromemorian N2014/3447/TE.

Att regeringen inte har lagt fram förslag om förarbevis för vattenskoter är därmed obegripligt och i strid med fattade politiska beslut.

Med anledning av detta vill jag fråga infrastrukturminister Tomas Eneroth:

 

Avser ministern att ta initiativ till att förarbevis för vattenskoter införs?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2019-06-05 Överlämnad: 2019-06-06 Anmäld: 2019-06-10 Sista svarsdatum: 2019-06-12 Svarsdatum: 2019-06-14

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga