Könstillhörighetslagen

Skriftlig fråga 2018/19:384 av Barbro Westerholm (L)

Barbro Westerholm (L)

till Socialminister Lena Hallengren (S)

 

Den 16 mars 2017 gick regeringen ut med ett pressmeddelande om att könstillhörighetslagen skulle uppdateras och att lagen förväntades läggas fram under våren 2018 med ikraftträdande under andra halvan av 2018.

De utredningar som låg till grund för lagförslaget drog ut på tiden och presenterades först i april 2018. Ett lagförslag arbetades fram under sommaren 2018 och lämnades till Lagrådet den 30 augusti.

Lagrådets yttrande kom den 23 oktober och innehöll kritik. I den propositionslista för 2019 som presenterades av regeringen den 21 februari fanns inte någon proposition om könstillhörighetslagen med.

I en rad länder, till exempel Norge, Danmark, Irland, Malta och Argentina, finns redan lagstiftning som bygger på självidentifikation och som värnar individens rätt att själv bestämma vilket kön som ska skrivas in i folkbokföringen.

Min fråga till socialminister Lena Hallgren är:

 

När beräknar ministern och regeringen att en ny könstillhörighetslag, grundad på självidentifikation, kan läggas för beslut i riksdagen?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-03-12 Överlämnad: 2019-03-12 Anmäld: 2019-03-13 Svarsdatum: 2019-03-20 Sista svarsdatum: 2019-03-20
Svar på skriftlig fråga