Konkurrensverket

Skriftlig fråga 2019/20:57 av Tobias Andersson (SD)

Tobias Andersson (SD)

till Näringsminister Ibrahim Baylan (S)

 

Konkurrensverket uppger i sitt budgetunderlag för 2020–2022 till regeringen att de ser tecken på korruption i samband med sin tillsynsverksamhet och kan konstatera att korruption utgör en konkurrenssnedvridning som ligger nära verkets kärnuppdrag inom både upphandlings- och konkurrensområdet. Vidare efterlyser verket ett tydligare uppdrag att motverka korruption inom både privat och offentlig verksamhet samt föreslår ett antal utvecklingsinsatser och anslagshöjning.

Regeringen tilldelade inte Konkurrensverket deras önskade medel för att motverka korruption inom privat och offentlig verksamhet.

Med anledning av detta vill jag fråga näringsminister Ibrahim Baylan:

 

Hur ämnar ministern motarbeta korruption på andra vägar, eller menar ministern att Konkurrensverkets budgetunderlag är bristfälligt och att behovet inte finns?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-09-25 Överlämnad: 2019-09-26 Anmäld: 2019-09-27 Svarsdatum: 2019-10-02 Sista svarsdatum: 2019-10-02
Svar på skriftlig fråga