Omfattande planerat tekniskt arbete

Under måndagen pågår ett planerat tekniskt arbete på webbplatsen. Under arbetet genomförs olika testsändningar från kammaren. Det kommer även att publiceras sändningar i webb-tv-arkivet. Delar av det som visas i webbplatsens kalender för måndag 23 maj är testinformation. Arbetet är ett led i att modernisera tekniken för webb-tv på riksdagen.se. Vid frågor kontakta riksdagsinformation.

Kompensation till yrkesfisket till följd av coronapandemin

Skriftlig fråga 2019/20:1470 av Betty Malmberg (M)

Betty Malmberg (M)

till Statsrådet Jennie Nilsson (S)

 

Ministerrådet beslutade den 22 april att stötta yrkesfisket till följd av att coronapandemin har gjort att efterfrågan på fisk och skaldjur har minskat. Detta har medfört kraftigt försämrade priser, vilket har lett till att flera nu avstår från att fiska.

För att stötta fiskarna beslutade EU därför att medlemsstaterna kan ge stöd till stillaliggande fiskefartyg. Stödet skulle till 75 procent finansieras av EU medan medlemsstaterna skulle stå för resten. En förutsättning för detta är dock att det faktiskt avsätts nationella medel. Detta har redan skett i många medlemsstater, och i vår närhet är även Danmark och Finland på gång. Men Sverige tvekar, trots att vår fiskeminister faktiskt röstade för förslaget i ministerrådet.

Om inget händer snart innebär det att regeringen är med och betalar ersättning till andra länders fiskare, samtidigt som det svenska fisket inte får någonting. Regeringen är ofta mån om att i ord framhålla fiskets betydelse, men när det kommer till kritan backar man.

Med hänvisning till detta vill jag fråga statsrådet Jennie Nilsson:

 

Kommer statsrådet att möta den nationella medfinansiering som EU-beslutet kräver för att stötta yrkesfiskare som har drabbats av coronapandemin, och om inte, vilka är skälen för att avstå?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2020-06-01 Överlämnad: 2020-06-02 Anmäld: 2020-06-03 Svarsdatum: 2020-06-10 Sista svarsdatum: 2020-06-10

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga