kommuninformation om cesium 137

Skriftlig fråga 2004/05:2034 av Nordlund, Harald (fp)

Nordlund, Harald (fp)

den 13 juli

Fråga 2004/05:2034

av Harald Nordlund (fp) till jordbruksminister Ann-Christin Nykvist om kommuninformation om cesium 137

Jag har tidigare ställt fråga till miljöministern och som besvarades av jordbruksministern om cesium 137 i våra livsmedel. Svaret gjorde mig orolig. Senast gjorda mätningar är från 1994 och ligger under gränsvärdena är en kort sammanfattning av svaret. Men gränsvärden kan ju ändras. Skulle halterna öka kan gränsvärdet sänkas och plötsligt har vi gått från farligt till ofarligt.

En mätning 1994 talar inte om hur värdena är i dag. Genom att cesium mycket lätt ackumuleras i biologiskt material finns det i sådant material högre halter i dag än 1994. Härtill kommer att det inte finns någon säker miniminivå för genetiska effekter av cesium 137.

I svaret sägs också att information kan fås från bland andra Livsmedelsverket. Ett informationsansvar torde åvila kommunerna.

När fråga nyligen ställdes från en kommun till SSI och Livsmedelsverket om innehållet av cesium 137 i fisk, kött och svamp blev svaret att inga mätningar görs.

Min fråga:

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att möjliggöra för kommunerna att informera kommunmedborgarna om halten cesium 137 i fisk, kött och svamp?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2005-07-13 Besvarad: 2005-07-21 Svar anmält: 2005-09-13 Anmäld: 2005-09-13

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2005-07-21)