Kommunernas skyldigheter att ta emot ensamkommande flyktingbarn

Skriftlig fråga 2006/07:611 av Larsson, Kalle (v)

Larsson, Kalle (v)

den 8 februari

Fråga

2006/07:611 Kommunernas skyldigheter att ta emot ensamkommande flyktingbarn

av Kalle Larsson (v)

till statsrådet Tobias Billström (m)

Uppgifter från TT gör i dag gällande att enbart var 20:e kommun har avtal om att ta emot ensamma minderåriga asylsökande. I dag finns 715 så kallade ensamkommande som inom några dagar från ankomsten ska tas om hand i en kommun är det tänkt. Men enbart 95 har i dag en sådan plats. 270 sitter i tillfälliga transitboenden, som längst sedan september. Ytterligare 350 är inhysta hos släktingar. Bara 19 kommuner har åtagit sig att ta emot ensamma minderåriga. Hela 80 kommuner har sagt nej. Situationen för de barn som berörs är akut, och möjligheten att få ett värdigt liv i Sverige måste börja med att varje barn ges chansen till ett boende som ger den trygghet och säkerhet som behövs.

Jag vill därför fråga statsrådet Tobias Billström:

Vilka initiativ är statsrådet beredd att vidta för att tydliggöra kommunernas skyldigheter att ta emot ensamkommande flyktingbarn?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2007-02-08 Anmäld: 2007-02-13 Besvarad: 2007-02-14 Svar anmält: 2007-02-14
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-02-14)