Kommunala ordningsvakter

Skriftlig fråga 2017/18:1202 av Roger Haddad (L)

Roger Haddad (L)

till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

 

Liberalerna har, som konsekvens av poliskrisen och de stora polisavhoppen, lagt fram ett antal förslag för att hantera den uppkomna situationen. Vår viktigaste åtgärd på kort och lång sikt är att stoppa polisavhoppen och locka tillbaka poliser som slutat. Men det krävs andra, parallella åtgärder.

Ett av våra förslag, som är fullt finansierat i vårt budgetalternativ, är en nationell satsning på 500 miljoner under en övergångsperiod för att medfinansiera minst 2 000 ordningsvakter. Dessa skulle kunna avlasta i det lokala trygghetsarbetet och biträda kommunerna och polisen i det brottsförebyggande arbetet men även i andra viktiga trygghetsskapande och bevakande åtgärder som kommunen eller polisen i dag inte klarar av att hantera.

När vi nu har fått ta del av regeringens och Socialdemokraternas budgetändring för 2018 återfinns inga nya förslag för att stötta kommunernas ekonomi så att de kan anlita ordningsvakter. Det vi ser är att kommunernas kostnader för trygghetsarbetet ökar markant, inte minst för att anlita väktare och ordningsvakter. Det är inte ovanligt att detta grundar sig på lokal polisbrist.

I min valkrets har kommunerna Fagersta och Köping varit beroende av ordningsvakter för att upprätthålla ordningen i kommunen, men vi ser också att dessa ordningsvakter snabbt kan dras in på grund av den kommunala ekonomin.

Med anledning av detta vill jag fråga justitie- och inrikesminister Morgan Johansson:

 

Kommer regeringen att vidta några åtgärder för att nationellt stötta kommunerna så att de kan anlita ordningsvakter?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2018-04-19 Överlämnad: 2018-04-20 Anmäld: 2018-04-24 Sista svarsdatum: 2018-05-02 Svarsdatum: 2018-05-03
Svar på skriftlig fråga