Kommande miljöbilsdefinition i relation till nollvisionen

Skriftlig fråga 2011/12:733 av Pettersson, Leif (S)

Pettersson, Leif (S)

den 24 augusti

Fråga

2011/12:733 Kommande miljöbilsdefinition i relation till nollvisionen

av Leif Pettersson (S)

till statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd (M)

Regeringen kommer snart att presentera en ny miljöbilsdefinition. Detta är betydelsefullt för att nå regeringens mål om en fossiloberoende fordonsflotta till 2030.

Miljöminister Lena Ek har i svaret på skriftlig fråga 2011/12:623 meddelat att den kommande miljöbilsdefinitionen inte kommer att innehålla några extra krav på säkerhet liknande dem i förordning 2009:1. I denna förordning ställs tydliga säkerhetskrav på de bilar som statliga myndigheter köper in.

Det vore naturligtvis rimligt att staten även ställer liknande säkerhetskrav på de bilar man planerar att ge en skattelättnad i den kommande miljöbilsdefinitionen.          

Tidigare har miljöministern menat att om en bil klarar EU:s helfordonsgodkännande är den att betrakta som säker. EU:s godkännande innebär dock endast att en bil är godkänd för försäljning i EU, inte att den kan anses ha en hög säkerhetsnivå.

Den 29 juni meddelade Trafikverket att Gruppen för nationell samverkan – Väg, en arena för utbyte av kunskap och koordinering i syfte att förverkliga nollvisionen, presenterat sina prioriteringar för sin verksamhetsplanering för 2013. För att nå de nya etappmålen för nollvisionen framhåller gruppen bland annat vikten av en ökad andel säkra bilar.

Hur ser statsrådet på att den kommande nya miljöbilsdefinitionen utan särskilda säkerhetskrav inte går i linje med det viktiga arbetet för nollvisionen?  

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2012-08-24 Anmäld: 2012-09-06 Besvarad: 2012-09-06 Svar anmält: 2012-09-13
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2012-09-06)