Klinisk forskning och läkemedelsprövningar

Skriftlig fråga 2016/17:974 av Jenny Petersson (M)

Jenny Petersson (M)

till Statsrådet Gabriel Wikström (S)

 

Klinisk forskning och läkemedelsprövningar är avgörande för Sveriges utveckling som forskningsland och för att kunna erbjuda patienter bästa möjliga vård. Genom att främja innovation och forskning kan Sverige både förbättra kvaliteten i vården och stärka den svenska konkurrenskraften. Klinisk forskning är en förutsättning för fortsatt utveckling inom medicinen, men i dag är det svårt att få utrymme för klinisk forskning inom svensk sjukvård.

Antalet kliniska läkemedelsprövningar i Sverige ligger kvar på en förhållandevis låg nivå. Det framgår av Läkemedelsverkets årsstatistik för 2016. Historiskt sett har Sverige bromsat upp på en nivå kring 300 ansökningar per år. Det är betydligt lägre än det var för tio år sedan då det startades omkring 450 prövningar varje år.

Samtidigt har Sverige goda förutsättningar för forskning, och vi kan bli betydligt bättre vad gäller kliniska läkemedelsprövningar. Staten har dock ett ansvar för att tydliggöra betydelsen av klinisk forskning och ge tydliga riktlinjer för hur den kliniska forskningen kan utvecklas och stärkas.

Vi riskerar att få sämre kvalitet i vården eftersom de kliniska prövningarna bidrar till att utveckla den.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga ansvarigt statsråd Gabriel Wikström:

 

På vilket sätt kommer regeringen och statsrådet att förbättra klimatet för klinisk forskning och läkemedelsprövningar i Sverige?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2017-03-02 Överlämnad: 2017-03-03 Anmäld: 2017-03-14 Svarsdatum: 2017-03-15 Sista svarsdatum: 2017-03-15
Svar på skriftlig fråga