Klimateffekten av regeringens reviderade flygskatt

Skriftlig fråga 2017/18:63 av Rickard Nordin (C)

Rickard Nordin (C)

till Statsrådet Isabella Lövin (MP)

 

I samband med budgetpropositionen för 2018 meddelade regeringen att man avser att införa en nationell flygskatt. Detta trots mycket omfattande kritik från en majoritet av remissinstanserna, inte minst vad gäller den begränsade klimateffekten och negativa konsekvenser för jobb och utveckling utanför storstadsområdena.

Den utredning (SOU 2016:83) som förslaget baseras på uppskattade nettoeffekten vad gäller minskade utsläpp av växthusgaser till 0,08–0,18 miljoner ton koldioxidekvivalenter.

I det förslag regeringen nu presenterat sänker man nivån på skatten jämfört med utredningens förslag samt avser att kompensera regionala flygplatser.

Därför vill jag fråga statsrådet Isabella Lövin:

 

Enligt statsrådet, vilken blir nettoeffekten på utsläppen av växthusgaser, räknat i ton koldioxidekvivalenter, med de avgiftsnivåer och den kompensation som regeringen nu föreslår?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2017-10-03 Överlämnad: 2017-10-04 Anmäld: 2017-10-10 Svarsdatum: 2017-10-11 Sista svarsdatum: 2017-10-11

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga