kiropraktor- och naprapatutbildning

Skriftlig fråga 1998/99:651 av Papadopoulos, Nikos (s)

Papadopoulos, Nikos (s)
Fråga 1998/99:651 av Nikos Papadopoulos (s) till utbildningsministern om kiropraktor- och naprapatutbildning

den 25 maj

 

Naprapater och kiropraktorer har under senare år blivit alltmer efterfrågade, inte minst inom idrottsvärlden. I dag finns det studenter som studerar dessa ämnen i Sverige.

Själv har jag vid ett flertal tillfällen talat med invandrarstudenter som utbildar sig till naprapater. De har vittnat om vilka problem de har att få studiemedel. Många känner sig orättvist behandlade. Invandrarungdomarna har beskrivit sina förutsättningar att studera som mycket begränsade då de inte kan finansiera sina studier. Utan studiemedel så måste de låna av sina föräldrar eller så utelämnas de till någon banks godtycke.

Relevant utbildning finns endast på ett fåtal platser i världen, bl.a. i Stockholm.

Vad jag förstår så är det mycket svårt att få studiemedel för de studenter som vill utbilda sig i Sverige till att bli legitimerade naprapater eller kiropraktorer.

De studenter som väljer att studera till naprapat i Chicago eller till kiropraktor i England eller Danmark har däremot möjlighet att få svenskt studiestöd.

Med anledning av detta vill jag fråga:

 

Vilka åtgärder avser utbildningsministern att vidta för att göra det möjligt att studera till naprapat och kiropraktor med svenskt studiemedel?

 

 

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 1999-05-25 Anmäld: 1999-06-01 Besvarad: 1999-06-02
Svar på skriftlig fråga