Kassalagen för torg och marknader

Skriftlig fråga 2013/14:149 av Flyborg, Eva (FP)

Flyborg, Eva (FP)

den 28 november

Fråga

2013/14:149 Kassalagen för torg och marknader

av Eva Flyborg (FP)

till finansminister Anders Borg (M)

Den 1 januari 2014 träder den nya kassalagen i kraft. Bland annat kommer då torghandel och marknader att omfattas av den.

Ett problem som har uppkommit i samband med den nya lagen är att inget system har visat sig fungera utomhus under svåra väderförhållanden som exempelvis kyla eller väta. Hittar man ingen lösning på problemet skulle till exempel alla julmarknader och all torghandel runt om i landet eller Jokkmokks marknad i början av februari hotas.

Skatteverket är medvetet om problemet, och man har enligt uppgift medgett att det inte finns några system som fungerar utomhus i kallt och blött väder. Det är angeläget att en lösning på problemet hittas så att ”vädersäkra” kassasystem kan tas fram. Till dess borde Skatteverket kunna göra undantag för torghandel och marknader utomhus.

Med hänvisning till det anförda skulle jag vilja ställa följande fråga till finansministern:

Är ministern och regeringen beredda att ta upp en diskussion med Skatteverket så att undantag från kassalagen kan göras för väderberoende torghandel och marknader till dess att ett vädersäkert system finns på plats?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2013-11-28 Anmäld: 2013-11-28 Besvarad: 2013-12-09 Svar anmält: 2013-12-10

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2013-12-09)