kapitalförsörjning för glesbygdsföretagare

Skriftlig fråga 2000/01:718 av Norlander, Göran (s)

Norlander, Göran (s)

den 15 februari

Fråga 2000/01:718

av Göran Norlander (s) till statsrådet Ulrica Messing om kapitalförsörjning för glesbygdsföretagare

Kapitalförsörjning för småföretag är mycket viktigt för deras överlevnad och utveckling. Då företagare i glesbygd inte har lika högt fastighetsvärde och sämre andrahandsmarknad än storstaden har de svårt att uppfylla de krav banker ställer på säkerhet.

Bankerna har också förlorat sin lokala förankring då kontor läggs ned och ansökningar inte behandlas på orten utan man måste vända sig till storbanken där ingen känner till företaget sedan tidigare.

Min fråga till ministern är vad hon ämnar göra för att förbättra kapitalförsörjningen för småföretagare i glesbygd.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2001-02-15 Anmäld: 2001-02-20 Besvarad: 2001-02-21
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2001-02-21)