Kännedom om ECRI

Skriftlig fråga 2009/10:211 av Hägg, Carina (s)

Hägg, Carina (s)

den 18 november

Fråga

2009/10:211 Kännedom om ECRI

av Carina Hägg (s)

till integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni (fp)

Kännedom om Europeiska kommissionen mot rasism och intolerans, ECRI, är starkt begränsad i Sverige. Samtidigt vet vi att främlingsfientlighet och rasism tenderar att växa även om bilden inte är entydig. Men problemen är av den arten och omfattningen att det krävs handling av regeringen. Konventionen ECRI tillsammans med vårt samhälles åtagande ger en god grund för att möta problemen med intolerans. Vi har i konventionen en legal grund men också krav på implementering på viktiga områden som exempelvis bostadspolitiken. Regeringen har att bekämpa boendesegregeringen. Det arbetet kan även innefatta desegregerade bostadsområden eller en kommun. Konventionen ska ses som ett redskap för att undanröja främlingsfientlighet och rasism, men även tydliggöra regeringens ansvar liksom den pekar på konkreta åtgärder för att undanröja intolerans i samhället. Behov av kunskap är påtagligt.

Min fråga till ministern är på vilket sätt hon, i en tid där främlingsfientlighet och rasism erkänns som ett problem, tagit initiativ till att göra Europeiska kommissionen mot rasism och intolerans känd i Sverige.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2009-11-18 Anmäld: 2009-11-18 Besvarad: 2009-11-24 Svar anmält: 2009-11-24
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2009-11-24)