Jordförvärvslagstiftningen

Skriftlig fråga 2016/17:1440 av Jesper Skalberg Karlsson (M)

Jesper Skalberg Karlsson (M)

till Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

 

I samband med behandlingen av betänkandet En livsmedelsstrategi för Sverige (2016/17:MJU23) har riksdagens miljö- och jordbruksutskott uppmärksammats på att en översyn av jordförvärvslagstiftningen bereds inom Regeringskansliet.

Jordförvärvslagen från 1979 har ändrats flera gånger sedan den infördes och är den lag som reglerar förvärv av lantbruksegendomar som är taxerade som lantbruksenheter. Lagen har två huvudsyften: att gynna sysselsättning och boende i glesbygder samt att värna balansen i markinnehav mellan fysiska och juridiska personer.

Förändringar i lagen bör mot bakgrund av detta inte göras lättsamt eller förhastat. Mer än halva Sveriges yta – från Norrlands inland till Stockholms skärgårdsöar – räknas i jordförvärvslagen som glesbygd. Alltför vidlyftiga förändringar kan få långtgående konsekvenser.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Sven-Erik Bucht:

Vad är utgångspunkten för översynen av jordförvärvslagen, och när kan regeringen förväntas lägga ett förslag till ny lagstiftning på riksdagens bord?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2017-05-18 Överlämnad: 2017-05-19 Anmäld: 2017-05-29 Svarsdatum: 2017-05-31 Sista svarsdatum: 2017-05-31

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga