Järnväg Stockholm-Oslo

Skriftlig fråga 2020/21:314 av Jens Holm (V)

Jens Holm (V)

till Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

 

Varje år görs 1,4 miljoner resor mellan Arlanda och Gardemoen, Oslo. Endast 200 000 resenärer väljer att ta tåget mellan de två huvudstäderna. Skälet till att de flesta tar flyget är att det i dag tar drygt fem timmar att resa till Oslo från Stockholm, och avgångarna är få. Med snabbare tågförbindelser skulle flygandet minska kraftigt, vilket skulle vara positivt för klimatet och utvecklingen mellan huvudstäderna.

Det offentligt ägda bolaget Oslo-Stockholm 2.55 har utrett finansieringsmöjligheterna för en järnvägssträckning på 2,55 timmar mellan Stockholm och Oslo, och bolaget har kommit fram till flera kostnadseffektiva finansieringslösningar för en ny järnvägssträckning mellan Sverige och Norge.

Nyligen har företrädare för den norska regeringen gett tydliga signaler om att norska Jernbanedirektoratet ska få i uppdrag att utreda finansieringen av en snabbare järnvägsförbindelse mellan Oslo och Stockholm. Detta är mycket välkommet. Att kunna resa mellan Stockholm och Oslo på under tre timmar skulle vara en vinst för de båda länderna, inte minst skulle vi snabbt kunna eliminera de utsläpp som i dag skapas av de 1,4 miljoner flygresor som görs mellan huvudstäderna.

Det vore intressant att veta om det har tagits några nya kontakter mellan den svenska och den norska regeringen efter det norska beslutet samt om även den svenska regeringen avser att utreda en ny snabb järnvägsförbindelse mellan Stockholm och Oslo.

Med anledning av detta vill jag ställa följande fråga till infrastrukturminister Tomas Eneroth:

 

Vilka kontakter har den svenska regeringen haft med den norska regeringen om Oslo–Stockholm, och på vilket sätt deltar Trafikverket och regeringen i den utredning som Jernbanedirektoratet nu har fått i uppdrag att göra?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2020-10-29 Överlämnad: 2020-10-29 Anmäld: 2020-11-03 Svarsdatum: 2020-11-11 Sista svarsdatum: 2020-11-11

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga