Isbrytarna

Skriftlig fråga 2020/21:2964 av Mattias Karlsson i Luleå (M)

Mattias Karlsson i Luleå (M)

till Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

 

Sjöfartsverket ansvarar för att samtliga svenska hamnar kan ha öppet året runt. Inom detta ansvarsområde ingår utöver att bryta is till havs också att assistera, dirigera, leda och bogsera fartyg som har problem att komma fram.

Industrin i Sverige är beroende av att sjöfarten fungerar året runt för att kunna producera och exportera varor. Utan isbrytare riskerar vissa hamnar att behöva stänga verksamheten i upp till 130 dagar om året, vilket skulle vara förödande för näringslivet.

Sjöfartsverkets generaldirektör varnade i en intervju i februari vad konsekvensen kunde bli ifall extra finansiering uteblev. Hon sa bland annat ”behovet att förnya Sveriges flotta av statliga isbrytare börjar bli akut. Om vi inte får någon form av extra finansiering för att köpa dem får vi på sikt stänga Bottenviken och Norrlandshamnar som exempelvis i Luleå, Skellefteå, Umeå och Sundsvall, i upp till 130 dagar om året.”

Men när regeringen nyligen presenterade sin nya infrastrukturproposition och då flaggade för rekordstora investeringar i bland annat vägar och järnvägar saknades besked om isbrytarna.

Det uteblivna beskedet från regeringen om och hur Sveriges åldrande isbrytare ska ersättas har utlöst besvikelse och kritik, inte minst i norra Sverige, där företag som LKAB, SSAB, Northvolt och H2 Green Steel planerar en historisk investeringsboom.

Mot bakgrund av detta vill jag fråga infrastrukturminister Tomas Eneroth:

 

Vad avser ministern att göra för att säkerställa åretruntsjöfarten i Bottenviken, nu och i framtiden?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2021-05-24 Överlämnad: 2021-05-25 Anmäld: 2021-05-26 Svarsdatum: 2021-06-02 Sista svarsdatum: 2021-06-02

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga