iranskt medborgarskap

Skriftlig fråga 1997/98:515 av Føsker, Ann-Kristin (fp)

Føsker, Ann-Kristin (fp)
Fråga 1997/98:515 av Ann-Kristin Føsker (fp) till statsrådet Pierre Schori om iranskt medborgarskap

Enligt många utländska medborgarskapslagar medför en medborgares naturalisation i annan stat automatiskt förlust av det tidigare medborgarskapet. Men i vissa länder - däribland Iran - måste en begäran om befrielse från sitt medborgarskap inhämtas hos landets myndigheter. För att få befrielse från iranskt medborgarskap krävs enligt iranska civillagen bl.a. att sökanden fyllt 25 år. Om sökanden är man skall han dessutom fullgjort sin militärtjänst. Är det en iransk gift kvinna - alltså äktenskap som är gällande i Iran - kan hon inte självständigt ansöka om befrielse. Det är stora svårigheter att över huvud taget få ut några ansökningshandlingar från ambassaden. Om de mot förmodan lyckas få ut dessa papper, krävs - förutom ett antal intyg och andra handlingar - 26 fotografier samt sökandens fingeravtryck på Interpols blanketter i två exemplar.

Statens invandrarverk (SIV) har i en skrivelse till regeringen den 10 oktober 1996 belyst problemet. Regeringen tycks inte ha tagit ställning till denna skrivelse ännu. SIV föreslår vissa lättnader vad gäller kravet på uppvisande av befrielse för iranska medborgare. 1986 förordade dåvarande medborgarskapskommittén (DsA 1986:6) att möjligheten till viss uppmjukning skulle undersökas. Detta har dock ännu inte lett till några förändringar i praxis.

Min fråga är därför, om statsrådet kommer att medverka till att lätta på kravet om befrielse från det iranska medborgarskapet genom att snarast behandla de två ärenden som SIV lagt på regeringens bord.

 

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 1998-03-06 Anmäld: 1998-03-09 Besvarad: 1998-03-11

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga