Iranska regimkritiska flyktingar

Skriftlig fråga 2005/06:1777 av Hoffmann, Ulla (v)

Hoffmann, Ulla (v)

den 9 juni

Fråga 2005/06:1777 av Ulla Hoffmann (v) till utrikesminister Jan Eliasson (s)

Iranska regimkritiska flyktingar

Det är väl känt att den iranska arbetarrörelsen förföljs av den iranska regimen. Dess aktivister fängslas, torteras och mördas. Många tvingas fly hemlandet. Med fara för sitt liv har exempelvis Borhan Divanger, en mycket välkänd person inom den iranska arbetarrörelsen som inte bara varit fackligt aktiv utan också varit starkt engagerad i frågor rörande barns och kvinnors rättigheter, flytt.

Divanger har arbetat med att organisera bageriarbetarna i hemlandet men också förstamajfirandet 2004. I dag lever han i landsflykt med sin familj i Turkiet. Turkiet är ingalunda någon säker plats för en framträdande facklig aktivist och förkämpe för mänskliga rättigheter från Iran.

På senare tid har han förföljts och skuggats och hyser stark oro för att kidnappas av den iranska säkerhetstjänsten. Kidnappningar av oppositionella iranska flyktingar har inträffat tidigare i Turkiet. Man kan utan tvekan säga att människor med Divangers biografi hyser en välgrundad fruktan för att kidnappas och bortföras av den iranska säkerhetstjänsten.

Jag vill fråga utrikesminister Jan Eliasson:

Vad avser ministern att göra för att iranska regimkritiska flyktingar som befinner sig i Turkiet kan få en säkrare vistelse i något EU-land?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2006-06-09 Anmäld: 2006-06-09 Besvarad: 2006-06-16 Svar anmält: 2006-06-17
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2006-06-16)