Inväxling av mynt och sedlar

Skriftlig fråga 2016/17:737 av Peter Persson (S)

Peter Persson (S)

till Statsrådet Per Bolund (MP)

 

Senast den sista juni nästa år ska de gamla en-, två- och femkronorna vara utbytta i samband med det stora sedel- och myntutbyte som pågår.

Branschorganisationen Svensk Handel som gått ut med en rekommendation om att affärerna inte ska ta emot mer än 25 mynt – oavsett valör – vid ett och samma köptillfälle.

Det finns dock i genomsnitt 800 kronor i mynt per hushåll. Totalt är det 1,5 miljarder mynt som ska lämnas in. En rad små idrotts- och andra föreningar sitter givetvis på många mynt utifrån småskalig försäljning av kaffe, korv och godis. Några barn (och vuxna) har säkert gamla spargrisar fyllda av mynt. Spargrisar utlämnade under den tid då bankerna sysslade med sparande respektive utlåning. Då ville bankerna lära barnen att spara medan de nu vill lära dem att låna och spekulera.

En kvällstidning hade ringt runt till de stora bankerna i Sverige för att undersöka deras mynthantering. Nordea och SEB uppgav då att det i nuläget var gratis att sätta in mynt på sitt konto. Swedbank tog ut en engångsavgift på 100 kronor medan Handelsbanken valde att ta ut en avgift på 7 procent av det belopp kunden ville sätta in. Om dessa regler tillämpas homogent på alla kontor eller lite olika över landet vore intressant att veta.

Även hundra- och femhundralappen blir ogiltig. Nordea skriver så här om mynt- och sedelutbytet: ”Alternativet till att konsumera sina pengar är att sätta in pengarna på sitt eget konto i banken, då vi inte växlar gamla sedlar till nya. Det gör man lättast genom att använda någon av de 260 insättningsautomater där du som är kund i Nordea kan du sätta in 40 000 kronor per rullande 30-dagarsperiod.” Länken till listan över kontor som har kontanthantering och insättningsautomat upptar dock enbart 35 kontor! Någon ort i Jönköpings län finns över huvud taget inte med.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Per Bolund:

 

Vilka åtgärder tänker statsrådet vidta för att medborgarna smidigare ska kunna lämna in de mynt och sedlar som finns sparade och som inte så lätt kan omsättas i handeln?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2017-01-26 Överlämnad: 2017-01-27 Anmäld: 2017-01-31 Svarsdatum: 2017-02-08 Sista svarsdatum: 2017-02-08

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga