Intresset för kvinnlig idrott

Skriftlig fråga 2005/06:1984 av Andrén, Gunnar (fp)

Andrén, Gunnar (fp)

den 8 augusti

Fråga 2005/06:1984 av Gunnar Andrén (fp) till vice statsminister Bosse Ringholm (s)

Intresset för kvinnlig idrott

Den 24 november 2003 besvarade dåvarande finansministern en mp-interpellation om sponsring av kvinnlig idrott. Vid detta tillfälle påtalade jag att en viktig sak för att stimulera intresset kring idrott utövad av flickor rimligen borde vara @ utöver de stora internationella framgångar som svenska idrottsflickor haft alltsedan Jane Cederqvist vann OS-silver i simning 1960 och blev den första kvinnliga bragdmedaljören @ den publicitet som framgångar i tävlingar skapar. I det sammanhanget påtalade jag särskilt det ansvar för kvinnlig idrott som Svenska Spel borde ha och som företaget, enligt mitt förmenande, förvaltar illa genom att satsa så mycket på manlig fotboll, manlig ishockey, manlig bandy, manlig handboll och numera till och med också manlig speedway, däremot nästan inte alls på vadslagning kring kvinnlig fotboll etcetera. Mycket har sedan 2003 hänt både på sportområdet och spelområdet. Vi har fått många kvinnliga OS‑, VM- och EM-fixstjärnor i viktiga idrottsgrenar och antalet kvinnliga kommentatorer i etermedierna, även gällande manlig fotboll, har ökat, vi har fått debatter kring avarterna av Svenska Spels satsningar på poker etcetera. Men jag kan konstatera att när det gäller till exempel kvinnliga lagsporter har Svenska Spel samma politik som tidigare, alltså att kvinnlig idrott nästan inte alls förekommer som spelobjekt, med åtföljande bristande publicistiska bevakning.

Min fråga till statsrådet Ringholm är:

Vad avser statsrådet att göra, med staten som hundraprocentig ägare av Svenska Spel AB, för att stimulera företagsledningen att visa ökat intresse för kvinnliga lagsporter som spelobjekt i syfte att både stimulera till ökad publicitet och öka idrottande bland kvinnor?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2006-08-08 Besvarad: 2006-08-22 Svar anmält: 2006-10-02 Anmäld: 2006-10-02

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2006-08-22)