Internet som mötesplats för sexköpare

Skriftlig fråga 2008/09:244 av Hägg, Carina (s)

Hägg, Carina (s)

den 13 november

Fråga

2008/09:244 Internet som mötesplats för sexköpare

av Carina Hägg (s)

till integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni (fp)

Sexhandeln och marknadsföringen för prostituerade sker i dag i stort sett uteslutande på Internet. Enligt Socialstyrelsens rapport Kännedom om prostitution från 2007 framhävs Internet som en mycket central kontaktzon för sexköparna.

I Socialstyrelsens rapport konstaterar man även att den teknologiska utvecklingen tycks ha stor inverkan på Internetsexmarknaden (till exempel utveckling av betalsystem). En ytterliggare iakttagelse är att information om sexsäljare har ett marknadsvärde även om sätten att kommunicera sådan information på förändras. Det sker en ständig förändring på Internet var olika sex- och prostitutionsannonser publiceras.

På den danska tidningen Extrabladet finns det länkar till en webbsida för porr och prostitutionstjänster, www.side6.dk. Ägaren till webbsidan är Eniro. Det är samma Eniro som de flesta svenska kommuner betalar minst 50 000 kronor per år för att publicera samhällsinformation.

Det är högst sannolikt att denna typ av annonser även kommer att bli tillgängliga på svenska webbsidor, och kan då nås av yngre målgrupper.

Anser ministern att det är gångbart att en webbsida som Eniro stöder denna typ av prostitutionsannonser som även förmedlar samhällsinformation och kommer ministern att vidta några åtgärder?

Frågan är återtagen

Händelser

Inlämnad: 2008-11-13 Anmäld: 2008-11-13 Återtagen: 2008-11-17