inriktning på bostadsfinansieringssystem

Skriftlig fråga 2002/03:1197 av Andrén, Gunnar (fp)

Andrén, Gunnar (fp)

den 30 juni

Fråga 2002/03:1197

av Gunnar Andrén (fp) till statsrådet Lars-Erik Lövdén om inriktning på bostadsfinansieringssystem

Vid Sabokongressen i Sundsvall den 12 juni talade statsrådet och "bostadsministern" Lars-Erik Lövdén om behovet av ett långsiktigt bostadsfinansieringssystem.

Bostadsministern aviserade vid sitt framträdande i Sundsvall att han skulle ta initiativ till ett långsiktigt bostadsfinansieringssystem. Det är sade statsrådet, efter att ha redogjort för hur den "kraftfulla stimulans" som nu införts och som motsvarar en momssänkning från 25 till 6 % för vissa små och medelstora hyresbostäder och studentbostäder men som utgår den 31 december 2006, "hög tid att fundera över den framtida bostadsfinansieringen". Det framgår emellertid inte någonting om inriktningen av det initiativ till långsiktigt finansieringssystem som ska träda i kraft den 1 januari 2007, händelsevis strax efter riksdagsvalet 2006.

Eftersom överblickbarhet och långsiktighet i finansieringen är den kanske viktigaste delen i en framgångsrik bostadspolitik utöver de kommunala planbestämmelserna, anser jag att det vore bra för hela byggbranschen om statsrådet genast ville berätta något om vad det är regeringens "initiativ till ett långsiktigt bostadsfinansieringssystem" innefattar.

Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga statsrådet Lövdén vilka åtgärder som statsrådet avser att vidta för skingra de frågor om ett långsiktigt bostadsfinansieringssystems inriktning som väckts av statsrådets anförande i Sundsvall den 12 juni.

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2003-06-30 Besvarad: 2003-07-30 Svar anmält: 2003-09-16 Anmäld: 2003-09-16

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2003-07-30)