Innovationsrådet i Peking

Skriftlig fråga 2019/20:151 av Hans Wallmark (M)

Hans Wallmark (M)

till Näringsminister Ibrahim Baylan (S)

 

Sverige har för närvarande fem så kallade innovationsråd kopplade till våra ambassader utomlands. Utöver Brasilien, Japan, USA och Indien är det Kina. De förstnämnda fyra är demokratier, och det sistnämnda är som det fastslås i regeringens egen Kinastrategi i praktiken en enpartistat. Det innebär att villkor, problem, utmaningar och omständigheter skiljer sig dramatiskt. Instruktionen är: Innovations- och forskningsråden arbetar för att stärka det svenska innovationssystemets globala kopplingar till strategiskt viktiga innovations-, forsknings- och högre utbildningsmiljöer. Och vidare noteras på regeringens hemsida: Innovations- och forskningsråden har en tydlig kontaktskapande roll. Det innebär bland annat att identifiera nyckelaktörer och relevanta miljöer, agera mäklare och dörröppnare för svenska intressenter till olika typer av samarbeten, och bidra i besök och delegationsresor. Det handlar också om att utföra och förmedla relevanta omvärldsanalyser och trendspaningar som utgår från de globala samhällsutmaningarna och det aktuella landets innovationssystem, policyinsatser och politiska prioriteringar.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga näringsminister Ibrahim Baylan:

 

Har ministern och regeringen, givet händelser med Kina och i ljuset av den nyligen presenterade Kinastrategin med sin utgångspunkt i att betona svenska säkerhetsintressen, någon tanke att ompröva nuvarande innovationsråd placerat i Peking?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-10-10 Överlämnad: 2019-10-11 Anmäld: 2019-10-15 Svarsdatum: 2019-10-23 Sista svarsdatum: 2019-10-23
Svar på skriftlig fråga