Inkomstskattelindring för de flesta svenskar

Skriftlig fråga 2005/06:886 av Andrén, Gunnar (fp)

Andrén, Gunnar (fp)

den 30 januari

Fråga 2005/06:886 av Gunnar Andrén (fp) till finansminister Pär Nuder (s)

Inkomstskattelindring för de flesta svenskar

Enligt samstämmiga uppgifter i flera medier @ om de har fel bör ju detta dementeras @ avser regeringen, tydligen på tillskyndan av Miljöpartiet, lägga fram förslag om inkomstskattelindring för många svenskar i glesbygden.

Skattesänkning på arbete är ett mycket bra förslag, helt i linje med den gamla liberala tesen att det ska löna sig att arbeta. Det allmänna kräver via inkomstbeskattningen i dag in en orimligt stor andel av svenskarnas arbetsinkomster till sig. I stället borde den enskilde få behålla en mycket större andel själv.

Det som något grumlar glädjen över regeringens kommande förslag är den motivering som framförts från Miljöpartiets sida, nämligen att det ska ses som kompensation för högre kostnader till följd av så kallad grön, i själva verket svart, skatteväxling. Denna tanke, att kompensera för vissa skattehöjningar som regeringen med stöd av Miljöpartiet själv genomdrivit, förefaller vara en mycket märklig omvägspolitik inom skatteområdet.

Mot denna bakgrund vill jag fråga chefen för Finansdepartementet:

Vad avser statsrådet att göra för att föreslå en inkomstskattelindring för alla andra svenska arbetare, tjänstemän och företagare i nivå med den som nu ska komma endast boende i glesbygd till del?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2006-01-30 Anmäld: 2006-01-31 Besvarad: 2006-02-08 Svar anmält: 2006-02-08

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2006-02-08)