Informationsinsatser om trängselskatten

Skriftlig fråga 2005/06:1522 av Andrén, Gunnar (fp)

Andrén, Gunnar (fp)

den 3 maj

Fråga 2005/06:1522 av Gunnar Andrén (fp) till statsrådet Ulrica Messing (s)

Informationsinsatser om trängselskatten

Vägverket är som bekant huvudman för statens del såvitt avser det pågående försöket med trängselskatt i begränsade delar av Stockholms kommun. För att få medborgarna att bete sig på visst sätt, främst att skaffa en kostnadsfri transponder för automatisk betalning av skatten, har Vägverket bedrivit en intensiv propaganda i detta syfte. Det har förekommit att i en och samma utgåva av de gratisutdelade boulevard- och nyhetsorganen Metro och Stockholm City har funnits upp till fem betalda annonser för att tydliggöra hur bra det är med trängselskatt och att betala denna med transponder, ja, man skulle rent av kunna misstänka att medborgarna inte själva har förstått vilken förmån det innebär för dem att få ytterligare en skatt att betala och att detta kan ske utan att de ens märker att skatten betalas.

Såvitt jag kan förstå åtgår en icke obetydlig del av skatteintäkterna till Vägverkets informationskampanj till att göra reklam för försökets förträfflighet via annonsering i några av de i Stockholm utkommande tidningarna och annonsbladen, medan resten av landet inte får del av den värdefulla informationen kring trängselskatteförsöket. Det är ju inte minst till förfång för exempelvis medborgarna i Göteborgs‑, Malmö- och kanske även Kalixområdena, områden som väl torde ligga närmast i tur att dra nytta av de värdefulla erfarenheter som gjorts i Stockholms kommun.

Mot denna bakgrund önskar jag att till statsrådet få framställa denna fråga:

Vilka åtgärder avser finansministern att vidtaga så att alla delar av Sverige får del av Vägverkets värdefulla informationsinsatser om trängselskatten?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2006-05-03 Anmäld: 2006-05-03 Besvarad: 2006-05-10 Svar anmält: 2006-05-10

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2006-05-10)