Information om modersmjölksersättning

Skriftlig fråga 2012/13:114 av Karlsson, Sara (S)

Karlsson, Sara (S)

den 14 november

Fråga

2012/13:114 Information om modersmjölksersättning

av Sara Karlsson (S)

till landsbygdsminister Eskil Erlandsson (C)

I en nyligen presenterad departementsskrivelse (2012:50) föreslås en ny lag om marknadsföring med mera av modersmjölksersättning och tillskottsnäring. Bakgrunden är WHO:s arbete med att komma till rätta med den aggressiva marknadsföring som skedde gentemot mödrar i utvecklingsländer och som ledde till hälsoproblem och dödsfall bland spädbarn samt EU-direktivet om modersmjölksersättning och tillskottsnäring (2006/141/EG), som också anknyter till koden som utarbetades av WHO.

I departementsskrivelsen föreslås bland annat att enbart produkter som lever upp till de nutritionskriterier som anges i lagen ska få marknadsföras samt att marknadsföringen måste ske enligt god sed. Det får exempelvis inte påstås att ersättningen är ett bättre alternativ än amning. Detta kan tyckas rimligt och stå i proportion till syftena med WHO:s arbete.

Dock föreslås det också att förpackningarna till dessa produkter ska förses med en text där det ska framgå att produkten endast bör användas på rekommendation av en person med utbildning i medicin, näringslära eller farmaci eller någon annan som arbetar med barna- eller mödravård. Detta kan rimligtvis inte motiveras vare sig på vetenskaplig grund eller utifrån det arbete som ligger i botten av detta, alltså WHO:s kod. Det leder till ett omyndigförklarande av föräldrar och ökar på den stigmatisering av icke ammande mödrar som många vittnat och vittnar om.

Jag vill därför fråga landsbygdsministern om hen och regeringen avser att ställa sig bakom och lägga fram detta förslag till riksdagen.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2012-11-14 Anmäld: 2012-11-14 Besvarad: 2012-11-21 Svar anmält: 2012-11-21

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2012-11-21)