Inför ICAO:s toppmöte och flygets skattebefrielse

Skriftlig fråga 2019/20:22 av Jens Holm (V)

Jens Holm (V)

till Finansminister Magdalena Andersson (S)

 

Utsläppen från världens flygande har fördubblats de senaste 20 åren, och om inget görs kommer utsläppen att fortsätta att växa kraftigt och därmed äventyra våra klimatmål. Hade flygsektorn varit ett enskilt land hade den legat i topp tio bland världens värsta utsläpparländer. Ett skäl till flygets framväxt är att flygsektorn inte betalar för sina miljökostnader. Den största subventionen till flygindustrin är att flyget inte betalar skatt på sitt bränsle. I EU handlar den skattebefrielsen om en subvention på 200–300 miljarder kronor årligen, enligt EU:s miljöbyrå.

Flygets skattebefrielse står att hitta i den så kallade Chicagokonventionen från 1944 som säger att flygbränsle inte får beskattas. Men den överenskommelsen gjordes långt före Parisavtal och klimatmedvetenhet och framstår i dag som totalt obsolet. Eftersom Chicagokonventionen lyder under det internationella flygfartsorganet ICAO bör avskaffandet av skattebefrielsen lyftas där. Det är också glädjande att regeringen säger sig ska verka för ”att omförhandla de internationella avtal och konventioner som sätter stopp för en beskattning av fossilt flygbränsle” (punkt 32 i regeringens så kallade 73-punktsprogram).

ICAO:s toppmöte (assembly) äger rum vart tredje år, och i år är det dags. Toppmötet inleds den 24 september och slutar den 4 oktober. Här måste regeringen lyfta frågan om att avskaffa flygets skattebefrielse. När jag debatterade frågan senast med finansministern (den 5 mars i år) utlovade hon en strategi inför ICAO:s toppmöte för hur flygets skattebefrielse ska avskaffas.

Med anledning av detta vill jag fråga finansminister Magdalena Andersson:

 

Kommer regeringen på ICAO:s toppmöte att verka för att flygets skattebefrielse avskaffas, och har en strategi för detta tagits fram i linje med finansministerns tidigare utfästelse?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2019-09-16 Överlämnad: 2019-09-17 Anmäld: 2019-09-18 Sista svarsdatum: 2019-09-25 Svarsdatum: 2019-09-30

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga