Indragen aktivitetsersättning

Skriftlig fråga 2019/20:439 av Lotta Finstorp (M)

Lotta Finstorp (M)

till Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

 

Det har skett en kraftig ökning av antalet unga funktionsnedsatta som förlorar sin aktivitetsersättning. Det visar statistik från Försäkringskassan, som tagits fram på uppdrag av SVT. Den oroande ökningen av unga som har blivit av med sin ersättning ledde till tre regeringsuppdrag till Försäkringskassan med syfte att förbättra stödet till unga vuxna som blir av med sin aktivitetsersättning.

Men enligt FUB, intresseorganisation för unga med en utvecklingsstörning, har situationen blivit ännu sämre. När aktivitetsersättningen dras in hänvisas personerna till Arbetsförmedlingen och därmed att stå till arbetsmarknadens förfogande.

Nästan 1 500 unga vuxna mellan 19 och 29 år har blivit av med sin aktivitetsersättning under de första åtta månaderna i år, en ökning med oacceptabla 450 procent. Följderna är sämre hälsa, passivitet, oro och försörjningsstöd för dem som får avslag.

Min fråga till statsrådet Ardalan Shekarabi blir därför:

 

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att vända denna utveckling?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-11-19 Överlämnad: 2019-11-20 Anmäld: 2019-11-21 Svarsdatum: 2019-11-27 Sista svarsdatum: 2019-11-27
Svar på skriftlig fråga