import av produkter från israeliska bosättningar på ockuperade palestinska områden

Skriftlig fråga 1999/2000:1305 av Ekholm, Berndt (s)

Ekholm, Berndt (s)

den 10 augusti

Fråga 1999/2000:1305

av Berndt Ekholm (s) till utrikesminister Anna Lindh om import av produkter från israeliska bosättningar på ockuperade palestinska områden

EU:s associeringsavtal med Israel innefattar också ett avtal om handel under förmånsvillkor. Detta avtal gäller mellan EG, EU:s medlemsländer och staten Israel. De ockuperade områdena ingår således inte. De omfattas i stället av ett snarlikt avtal med PLO.

Alltsedan avtalet trädde i kraft för något år sedan har det missbrukats på så sätt att produkter som helt eller delvis tillverkats eller satts samman i de israeliska bosättningarna på ockuperat palestinskt område av de israeliska tullmyndigheterna klassificerats som israeliska produkter under avtalet. Samma gäller för övrigt också Golanhöjderna. Ofta saknas också ursprungsbeteckningar och de benämns endast som israeliska produkter.

Detta är i strid med avtalet och för övrigt också med den fjärde Genèvekonventionen. Detta har påtalats för de israeliska myndigheterna, som de facto sagt sig nonchalera avtalet i denna del.

Jag vill fråga utrikesministern vilka åtgärder den svenska regeringen har vidtagit och är bered att vidta för att tillse att sådana produkter inte saluförs i Sverige eller inom EU under avtalets förmånsbehandling.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2000-08-10 Besvarad: 2000-08-24 Anmäld: 2000-09-19

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2000-08-24)