idrottsforskningens framtida roll och ställning

Skriftlig fråga 1999/2000:717 av Wegendal, Lars (s)

Wegendal, Lars (s)

den 20 mars

Fråga 1999/2000:717

av Lars Wegendal (s) till utbildningsminister Thomas Östros om idrottsforskningens framtida roll och ställning

Idrottsrörelsen är utan jämförelse vår största folkrörelse och har en avgörande betydelse för landets hälsoarbete, integration och utvecklingen av demokratin. När riksdagen behandlade idrottspropositionen strax före årsskiftet diskuterades även idrottsforskningen. Några ställningstaganden gjordes ej utan riksdagsmajoriteten hänvisade till den kommande forskningspolitiska propositionen. Många oroliga röster höjdes emellertid för att idrottsforskningen riskerar att marginaliseras @ att de relativt få forskarna inom idrottsområdet inte ska kunna hävda sin ställning inom den totala forskningen. Man grundade sin oro på svaga skrivningar i direktiven till utredningen.

Med anledning av detta vill jag fråga utbildningsministern:

Vilka initiativ avser ministern vidta för att öka förutsättningarna så att idrotten kan hävda sig i den framtida forskningsorganisationen?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2000-03-21 Anmäld: 2000-03-28 Besvarad: 2000-03-29

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2000-03-29)