Id-kapningars effekter för konsumenter och små företag

Skriftlig fråga 2019/20:247 av Mikael Eskilandersson (SD)

Mikael Eskilandersson (SD)

till Statsrådet Lena Micko (S)

 

Nyligen presenterades en Sifoundersökning som visade att utsattheten för id-kapningar var fortsatt hög för små och medelstora företag. Så stor andel som 45 procent av svenska företag med upp till 250 anställda har drabbats av eller utsatts för försök till id-kapning. Detta är en mycket stor andel och situationen är därför väldigt allvarlig för både företag, näringsliv och samhället.

Trots de insatser som regeringen tidigare genomfört har inte problemet försvunnit eller ens minskat. Tidigare svarade minister Morgan Johansson att det gjorts flera insatser för att komma till rätta med problemen. Det nämndes att Sveriges kreditupplysningsföretag infört en särskild bedrägerispärrtjänst för dem som drabbats av bedrägerier och identitetskapningar. Det togs även upp att Skatteverket infört en e-tjänst som ökar möjligheterna för den enskilde att skydda sig mot bedrägerier genom falska adressändringar och att Brottsoffermyndigheten fått i uppdrag att komma med förslag.

Det som är gemensamt för alla tidigare åtgärder är att de inte har lett till en minskning, och de har alltså varit otillräckliga. Detta drabbar framför allt konsumenter och små företag som inte har resurser att skydda sig på samma sätt som stora företag har. I slutändan blir det alltid den enskilde personen som drabbas.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Lena Micko:

 

Vilka ytterligare åtgärder avser statsrådet att vidta för att skydda konsumenter och små företag mot att utsättas för id-kapningar? 

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-10-23 Överlämnad: 2019-10-24 Anmäld: 2019-10-25 Svarsdatum: 2019-10-30 Sista svarsdatum: 2019-10-30
Svar på skriftlig fråga