Homosexualitet i Saudiarabien

Skriftlig fråga 2007/08:1593 av Hägg, Carina (s)

Hägg, Carina (s)

den 28 augusti

Fråga

2007/08:1593 Homosexualitet i Saudiarabien

av Carina Hägg (s)

till utrikesminister Carl Bildt (m)

Homosexualitet är helt förbjudet i Saudiarabien och den som döms riskerar att bli avrättad. Landets slutenhet gör att det är svårt att få fram information om hur ofta dödsstraffet tillämpas. Det saudiska inrikesministeriet har dock meddelat att under år 2001 halshöggs 81 personer därför att de var homosexuella. I januari 2002 halshöggs tre personer offentligt för att de begått sodomi. Straffet, piskrapp, rapporteras blanda annat av Amnesty.

Under våren och sommaren 2008 har en våg av arresteringar av homosexuella genomförts i Saudiarabien. Som exempel kan nämnas att i mars 2008 arresterades över 30 homosexuella män som deltagit i en fest för homosexuella i Mekka. Den 21 juni 2008 arresterades 21 filippinska och pakistanska medborgare i staden Sayhat och den 28 juli arresterades ytterligare 55 ungdomar, som deltagit i en HBT-fest i samma stad. Den 7 augusti 2008 arresterades två filippinska medborgare i Riad anklagade för att ha haft sex med varandra. Hur har Sveriges regering och EU agerat i frågan?

Jag vill därför fråga utrikesminister Carl Bildt vilka åtgärder han sett till att Sverige har vidtagit med anledning av den våg av arresteringar av homosexuella som har skett under 2008 i Saudiarabien.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2008-08-28 Anmäld: 2008-08-28 Besvarad: 2008-09-12 Svar anmält: 2008-09-16
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-09-11)