Höjda skatter

Skriftlig fråga 2017/18:1519 av Sofia Fölster (M)

Sofia Fölster (M)

till Finansminister Magdalena Andersson (S)

 

Antalet människor med normala inkomster som betalar statlig inkomstskatt har under nuvarande mandatperiod ökat. Över 1,3 miljoner personer betalar numera minst hälften av en inkomstökning i skatt. Det är närmare 300 000 fler personer än 2014.  För att Sverige ska vara ett attraktivt land att utbilda sig och arbeta i behöver vi ett skattesystem som förbättrar vår konkurrenskraft.

Sverige är det land i världen som har högst marginalskatt. Trots att denna skatt var högst i världen redan förra mandatperioden har regeringen fortsatt att höja den. Jobbskatteavdraget har försämrats och brytpunkten har inte höjts på det sätt som den brukar. Inte minst i verksamheter som är kunskapsintensiva innebär de höga marginalskatterna ett stort hinder när spetskompetens ska rekryteras, exempelvis från andra länder.

När det lönar sig mindre att utbilda sig och anstränga sig minskar incitamenten till utbildning och ansträngning. Detta hotar svensk konkurrenskraft och på lång sikt även Sveriges ekonomi. Nu behövs stärkta drivkrafter för arbete, i stället för höjda bidrag och skatter.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga finansminister Magdalena Andersson:

 

Vilka konkreta åtgärder avser ministern att vidta för att ansträngning och utbildning ska löna sig mer i Sverige?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2018-06-18 Överlämnad: 2018-06-18 Anmäld: 2018-06-19 Sista svarsdatum: 2018-06-27 Svarsdatum: 2018-07-06
Svar på skriftlig fråga