Högre utbildning för elever med sjukdomstillstånd eller funktionsnedsättning

Skriftlig fråga 2015/16:177 av Hans Hoff (S)

Hans Hoff (S)

till Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

 

För att få behörighet till studier på högskola behöver man godkänt i alla kärnämnen under gymnasieutbildningen. En elev som har högsta betyg i alla ämnen men inte i idrott och hälsa får inte läsa vidare på högskola. Detta innebär att en elev som på grund av allvarliga sjukdomstillstånd där läkare intygar att eleven inte kan delta på grund av medicinska skäl eller funktionsnedsättning i praktiken ej ges möjlighet till högskoleutbildning. Detta anser jag vara helt orimligt. I nuläget kan varken rektor eller Skolverket göra undantag i dessa situationer. Min fråga är:

 

Tycker utbildningsminister Gustav Fridolin att detta är en rimlig ordning och föranleder det anförda något initiativ från ministerns sida?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2015-10-22 Överlämnad: 2015-10-22 Anmäld: 2015-11-03 Svarsdatum: 2015-11-04 Sista svarsdatum: 2015-11-04
Svar på skriftlig fråga