Hemlösa gymnasieungdomar

Skriftlig fråga 2008/09:814 av Särnblad, Anneli (s)

Särnblad, Anneli (s)

den 3 april

Fråga

2008/09:814 Hemlösa gymnasieungdomar

av Anneli Särnblad (s)

till statsrådet Maria Larsson (kd)

Enligt en av Rädda Barnen nyligen publicerad rapport rymmer omkring 25 000 barn hemifrån årligen. Nästan häften av dem var under 15 år vid tillfället och 14 procent var under 12 år. En fjärdedel har varit med om fyra eller flera uppbrott. En stor majoritet av dem som rymde hemifrån gjorde det på grund av upplevda konflikter i hemmiljön.

Ungdomar mellan 18 och 21 år är särskilt utsatta, eftersom föräldrarna är skyldiga att försörja sina barn upp till 21 års ålder, om dessa går i gymnasiet. Socialtjänsten tolkar detta som att de inte behöver gå in med stöd till dessa ungdomar, utan de uppmanas enligt rapporten att sluta skolan.

Ungdomar mellan 18 och 20 år, som bryter upp hemifrån, finns i ett glapp mellan olika regelverk. De får inget försörjningsstöd av föräldrarna eftersom de inte bor hemma samtidigt som de inte får stöd genom socialtjänsten så länge de går i skolan. De är inte heller berättigade till studiestöd från CSN.

Detta innebär att de inte har någon möjlighet att gå kvar i skolan och samtidigt få hjälp till sin försörjning. Denna situation kan leda till en mycket riskfylld tillvaro för ungdomar som står på tröskeln till vuxenlivet.

Avser statsrådet att vidta åtgärder så att hemlösa gymnasieungdomar kan få stöd till boende och uppehälle så att de kan avsluta sina gymnasiestudier?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Anmäld: 2009-04-03 Inlämnad: 2009-04-03 Svar anmält: 2009-04-15 Besvarad: 2009-04-15
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2009-04-15)