Helikopterberedskapen i Stockholms län

Skriftlig fråga 2005/06:700 av Andrén, Gunnar (fp)

Andrén, Gunnar (fp)

den 21 december

Fråga 2005/06:700 av Gunnar Andrén (fp) till statsrådet Ulrica Messing (s)

Helikopterberedskapen i Stockholms län

Den 15 december 2005 upphörde avtalet mellan Sjöfartsverket och Försvarsmakten som reglerade tillgången till sjöräddningshelikopter i östra Sverige att gälla. Nu finns bara polis- och ambulanshelikopter i området, Sveriges mest tätbefolkade. Ingen sjöräddningshelikopter med vinschningskapacitet finns tillgänglig i Stockholms skärgård.

Sjöfartsverket har emellertid tecknat nytt avtal med Norrlandsflyg AB, som redan har fungerande sjöräddningshelikoptrar baserade i Visby och Sundsvall. Den beräknade extra tiden för att nå exempelvis ett fartyg eller enskild i nöd under den tid som det tar innan Norrlandsflyg AB hinner basera sin nya sjöräddningshelikopter i Stockholmsområdet är ca 20 minuter jämfört med Uppsalastationeringen, förutsatt att Visby- eller Sundsvallshelikoptrarna finns tillgängliga. Extratiden för att bistå nödställda i Stockholms skärgård, en tredjedels timme, kan synas kort, men är i livshotande situationer av dramatisk karaktär.

Sjöfartsverket, som av regeringen givits ett övergripande utredningsuppdrag för svensk helikopterberedskap, har länge känt till att denna situation skulle uppstå, utan att vidta nödvändiga åtgärder, närmast förlitande sig på att inga utryckningar ska behövas från den 15 december till början av februari 2006 då ny helikopterkraft finns att tillgå.

Mot denna bakgrund vill jag fråga statsrådet Messing:

Vilka åtgärder har statsrådet vidtagit för att förebygga att den situation som nu föreligger på sjöräddningsområdet skulle uppstå, och för att säkerställa att det inte sker igen?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2005-12-21 Besvarad: 2006-01-10 Svar anmält: 2006-01-17 Anmäld: 2006-01-17

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2006-01-10)