Havandeskapspenning för enskilda näringsidkare

Skriftlig fråga 2010/11:406 av Andersson, Johan (S)

Andersson, Johan (S)

den 25 mars

Fråga

2010/11:406 Havandeskapspenning för enskilda näringsidkare

av Johan Andersson (S)

till närings- och energiminister Maud Olofsson (C)

Den 15 januari 2009 ställde dåvarande riksdagsledamoten Marie Engström (V) en fråga till statsrådet Maud Olofsson (C) angående havandeskapspenning till enskilda näringsidkare.

I svaret på frågan hänvisade statsrådet till en statlig utredning, ”Trygghetssystem för företagare”, som skulle belysa frågorna och komma med förslag.

Utredningen skulle enligt statsrådet beredas i Regeringskansliet, och eventuella förslag skulle underställas riksdagen för beslut.

I min hemkommun Motala har nu ett ärende om en enskild näringsidkare som arbetade med fårklippning uppmärksammats, där medicinsk expertis avråder från arbete på grund av risk för spridning av sjukdomen toxoplasmos till fostret.

Näringsidkaren ansökte i god tid om havandeskapspenning men nekades densamma.

Näringsministern har vid ett flertal tillfällen talat om behovet att underlätta för enskilda näringsidkare så att de jämställs i försäkringssystemet.

Min fråga är hur statsrådet har för avsikt att agera så att lagstiftningen förändras så att även egenföretagare ges rätt till havandeskapspenning.

 

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2011-03-25 Anmäld: 2011-03-28 Svar anmält: 2011-04-12 Besvarad: 2011-04-12

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2011-04-12)