Hatbrott mot etniska svenskar

Skriftlig fråga 2019/20:999 av Ellen Juntti (M)

Ellen Juntti (M)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

Ungdomsrånen har ökat markant under de senaste åren. Det är ofta barn som är gärningsmän, många under 15 år. Ungdomsrånen har blivit mycket grövre än tidigare och brottsoffren utsätts för grovt våld och förnedring.

Gärningsmännen rånar ofta i grupp, är maskerade och klädda i liknande kläder så att det blir svårare att identifiera dem. Brottsoffren hotas efter rånen, så att de inte ska våga anmäla.

Enligt en rapport som Carin Götblad presenterat kommer majoriteten av ungdomsrånarna från utsatta områden. Enligt poliser, ungdomar, socialsekreterare med flera så har många av dessa ungdomsrånare invandrarbakgrund.

Många poliser och ungdomar har berättat för mig att ungdomsrånarna letar efter svenska barn och ungdomar som de kan råna. Det här tydliggörs genom de svordomar som riktas mot dem i samband med rånen och förnedringarna, och genom att hatet riktas mot dem som just svenskar. Ett fall som visades på nyheterna beskrev exempelvis hur en kille blivit kallad för jävla svennejävel innan han rånades och sedan förnedrades genom att rånarna urinerade på honom.

Eftersom rånarna uttryckt ett starkt hat mot rånoffrens etnicitet finns det skäl att klassa dessa brott som hatbrott.

Med anledning av detta vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

 

Anser ministern att dessa brott bör klassas som hatbrott och om så är fallet, vilka åtgärder avser ministern att vidta för att bekämpa dessa brott?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2020-02-20 Överlämnad: 2020-02-20 Anmäld: 2020-02-21 Svarsdatum: 2020-03-04 Sista svarsdatum: 2020-03-04
Svar på skriftlig fråga