Handel med barn

Skriftlig fråga 2012/13:209 av Hoff, Hans (S)

Hoff, Hans (S)

den 14 december

Fråga

2012/13:209 Handel med barn

av Hans Hoff (S)

till statsrådet Birgitta Ohlsson (FP)

Enligt en rapport från FN:s organisation mot droger och kriminalitet utgör barn 27 procent av offren för människohandeln. Det är främst flickor under 18 år som är utsatta.

Barnen behandlas hänsynslöst och betraktas som vilken vara som helst som kan köpas och säljas på en marknad. Människohandel är en mycket inkomstbringande verksamhet som sker i det fördolda. Den som utnyttjas kan återanvändas om och om igen, vilket gör människohandeln till en mycket lönsam verksamhet som ofta är grunden för annan kriminalitet.

EU är inte bara en ekonomisk union utan även en politisk union som ska sträva efter att förbättra livsförutsättningarna för dess invånare. Barn som lever i socialt utsatta förhållanden riskerar i högre grad än andra barn att utsättas för människohandel. Fattigdom och maktlöshet är ofta grunden till handeln med barn. Barn är lättare att exploatera än vuxna. EU måste vidta åtgärder för att förhindra att barn säljs och utnyttjas.

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att förhindra att barn inom EU utsätts för människohandel?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2012-12-14 Anmäld: 2012-12-14 Besvarad: 2012-12-19 Svar anmält: 2012-12-19

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2012-12-19)