Hamas raketattacker

Skriftlig fråga 2020/21:2836 av Markus Wiechel (SD)

Markus Wiechel (SD)

till Utrikesminister Ann Linde (S)

 

Återigen har vi kunnat läsa om terrorgruppen Hamas i Gaza, som riktat omfattande raketattacker mot civila i Israel. Det sker efter månader av uppvigling gentemot Israel, och inte minst den senaste veckan har vi sett konstaterade fall av våldsamma och organiserade palestinska upplopp.

Attackerna har inneburit att Israel inte helt oväntat har trappat upp sitt luftvärnsförsvar, i syfte att skydda sina invånare. Vidare har man med hjälp av sitt flygvapen angripit platser i Gaza som använts av terroristerna.

Mot bakgrund av vad vi sett borde det naturligtvis råda konsensus inom den fria världen om att en part som attackerats av terrorister ska ha rätt att försvara sig och att det då aldrig kan ligga någon skuld på de obeväpnade och oskyldiga civila israeler som drabbas. Trots detta har vi nu sett hur utrikesminister Ann Linde sagt att det ligger ett särskilt ansvar på de israeliska myndigheterna att agera med återhållsamhet.

Mot bakgrund av ovanstående önskas utrikesminister Ann Linde svara på följande fråga:

 

Lägger ministern någon skuld på Hamas attack mot Israel på de civila israeler som drabbas, och vad menar ministern med att Israel, som för närvarande är under attack, har ett särskilt ansvar och ska agera med återhållsamhet samt vidtar ministern några åtgärder? 

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2021-05-11 Överlämnad: 2021-05-12 Anmäld: 2021-05-18 Besvarad: 2021-05-19 Sista svarsdatum: 2021-05-19

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga