Hamas och fredsprocessen i Mellanöstern

Skriftlig fråga 2005/06:941 av Osman Sherifay, Mariam (s)

Osman Sherifay, Mariam (s)

den 6 februari

Fråga 2005/06:941 av Mariam Osman Sherifay (s) till statsminister Göran Persson (s)

Hamas och fredsprocessen i Mellanöstern

I slutet av januari följde jag valet i Palestina som valobservatör. Jag kan bekräfta utifrån egna iakttagelser att valet genomfördes på ett värdigt sätt. Valresultatet där Hamas fick egen majoritet i parlamentet har fått många länder att reagera och oroas för den fortsatta fredsprocessen. Kraven är i första hand att Hamas väljer att fortsätta fredsprocessen i stället för våldets väg samt att erkänna Israels rätt att existera. Flera länder överväger olika former av påtryckningar gentemot Hamas i syfte att stimulera fredsprocessen.

Israels regering håller inne utbetalningarna av de skatteintäkter som tillhör den palestinska myndigheten och över 140 000 offentliganställda har inte fått sina löner denna månad. Det drabbar i det närmaste en miljon människors vardag. Indragna skattemedel eller hot om att dra in biståndet till palestinierna leder bort från demokrati och rättvis fred.

Vad avser statsministern att vidta för åtgärder för att hindra att det palestinska folket drabbas av sanktioner som är riktade mot Hamas?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2006-02-06 Anmäld: 2006-02-07 Besvarad: 2006-02-15 Svar anmält: 2006-02-16

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2006-02-15)