Gödselförbud och livsmedelsstrategin

Skriftlig fråga 2016/17:1685 av Daniel Bäckström (C)

Daniel Bäckström (C)

till Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

 

I förra veckan klubbades livsmedelsstrategin igenom i riksdagen. Strategin syftar till att öka den nationella matproduktionen, och regeringen har dessutom betonat vikten av mål för ekologisk produktion. Men gödsling, en av de mest grundläggande delarna för att producera mat, är förbjuden i flera av Sveriges kommuner. 

Av Sveriges kommuner har 11 ett förbud i sina miljö- och hälsoföreskrifter mot spridning av naturgödsel i anslutning till detaljplanerat område; detta trots att Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) endast rekommenderar kommunerna att kräva att gödselspridningen anmäls till kommunen. Hela 49 av 288 kommuner går längre än SKL:s rekommendationer och har i stället föreskrifter med förbud och krav på tillstånd. Det är anmärkningsvärt att regeringen inte tycker att detta är värt att se över, vilket var landsbygdsministern svar på en tidigare fråga från mig om detta.

Förbud mot spridning av naturgödsel förhindrar inte konventionell odling, men det gör i praktiken ekologisk odling omöjlig nära tätorterna. Därför är frågan hur den rödgröna regeringen har tänkt sig att uppfylla målen om att ekologisk produktion och konsumtion ska öka; det måste finnas förutsättningar för att odla.

Problemet med gödselförbud börjar nu bli ett större problem för ekologiska producenter, i synnerhet för producenter i större tätortskommuner och expansiva städer, där detaljplanelagda områden ökar. 

Tidigare i våras frågade jag landsbygdsministern om regeringen kommer att vidta några åtgärder mot bakgrund av att gödselförbud påverkar livsmedelsproduktionen negativt. Ministerns svar var att det inte är aktuellt att se över reglerna för spridning av stallgödsel för att förbättra situationen för lantbrukare som använder sig av naturgödsel. Men nu är läget ett annat – det finns en livsmedelsstrategi med ekologiska mål som regeringen själv har satt. Det är svårt att öka produktionen av ekologiska livsmedel om jordbrukare inte har de rätta förutsättningarna för att producera.

Med anledning av detta vill jag fråga Sven-Erik Bucht:

 

Hur ställer sig statsrådet och regeringen till att se över reglerna för gödsling nu när livsmedelsstrategin är på plats?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2017-06-26 Överlämnad: 2017-06-27 Besvarad: 2017-07-12 Sista svarsdatum: 2017-07-12 Anmäld: 2017-08-31

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga