glasindustrin som turistmål

Skriftlig fråga 2002/03:893 av Wegendal, Lars (s)

Wegendal, Lars (s)

den 8 maj

Fråga 2002/03:893

av Lars Wegendal (s) till näringsminister Leif Pagrotsky om glasindustrin som turistmål

Glasindustrin har under många år minskat i antal anställda. Det är en mycket oroande utveckling i det småländska Glasriket men också på övriga håll i landet där glasindustrin är lokaliserad. Det bör finnas ett starkt nationellt intresse för att denna unika framställning av glas även i fortsättningen ska spela en viktig roll i svenskt näringsliv. Den svenska manuella glasindustrin har dessutom genom åren arbetat intensivt för att vara ett av de främsta turistmålen. Det har bidragit inte bara till att utveckla delar av industrin utan även givit berörda kommuner möjlighet att utveckla sina koncept för turismsatsningar. Att näringen nu successivt minskar är inte bara ett hot mot näringen utan även mot möjligheterna att utveckla turistnäringen. De allra flesta glasbruken är lokaliserade till mindre tätorter där bruket oftast är den enda stora arbetsgivaren. Genom utvecklingen av glasbruken som turistmål har bruken bidragit till att ett antal ytterligare arbetstillfällen har kunnat skapas. Dagens utveckling där det på kort tid annonserats att flera glasbruk ska läggas ned innebär för dessa orter därför en dubbel förlust. Både de direkta glasbruksarbetena och de som är kopplade till turism försvinner.

Det krävs ett statligt initiativ för att vända den för branschen negativa utvecklingen. Min fråga är därför:

Vilka initiativ avser näringsministern att vidta för att stödja glasindustrins möjligheter att utvecklas som ett nationellt och internationellt turistmål?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2003-05-08 Anmäld: 2003-05-08 Svar anmält: 2003-05-14 Besvarad: 2003-05-14

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2003-05-14)